t a  e 

报关装箱单范本(中英文对译范本)

相关推荐:形式发票样本报关装箱单范本销售代理协议销售确认书进出口货物代理报关委托书出口单证包括哪些?

       装箱单是发票的补充单据,装箱单列明了信用证(或合同)中买卖双方约定的有关包装事宜的细节,便于国外买方在货物到达目的港时供海关检查和核对货物,通常可以将装箱单有关内容加列在商业发票上,但是在信用证有明确要求时,就必须严格按信用证约定制作装箱单。如何制作装箱单?下面给出一个标准的装箱单范本。GUANGZHOU JIANGLONG IMP.& EXP. CO.,LTD.
广州市江隆进出口有限公司

ADD: No.283 Guangyuang zhong RD, Guangzhou, China
TEL: 0086-020-86559108        FAX: 020-22257288

PACKING LIST

装箱单

INVOICE No.( 票据号) : No. JL-2007-8221
DATE(CHINA DATE) : 18-August-2007
S/C No. : 20072501

LOADPORT : GUANGZHOU,CHINA
DESTINATION : HONGKONG,CHINA
PAYMENT : D/P
L/C NO :

箱数
PACKAGES
货 品 名 称 及 规 格
Commodities & Specifications
数 量
Quantity
毛重  G.W.
(KG)
净重 N.W
(KG)
体积 VOL
(CBM)
25
20
20
Ball Joint  W124
Ball Joint  W140
Ball Joint  W210
1000 PCS
800 PCS
800 PCS
300
250
250
280
230
230
0.60
0.50
0.50
 Total : 65 CTN    Total : 2600 PCS  Total : 800 KG Total : 740 KG Total : 1.6 CBM

按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注 名称 尺寸范围 单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347