ta  e 

油底壳垫 11 13 7 809 836

  

适用品牌

 • 宝马

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
宝马
宝马 3系四门轿车(E90) 2005/01-2011/12
3系四门轿车(E90) 330 dN57 D30 A   29931806Saloon 2009-2011
3系四门轿车(E90) 330 d xDriveN57 D30 A   29931806Saloon 2009-2011
宝马 3系敞蓬车(E93) 2006/08-
3系敞蓬车(E93) 330 dN57 D30 A   29931806Convertible 2009-
宝马 3系双门跑车(E92) 2006/06-
3系双门跑车(E92) 330 dN57 D30 A   29931806Coupe 2009-
3系双门跑车(E92) 330 d xDriveN57 D30 A   29931806Coupe 2009-
3系双门跑车(E92) 330 xdN57 D30 A   29931806Coupe 2009-
宝马 3系旅行车(E91) 2005/09-2012/06
3系旅行车(E91) 330 dN57 D30 A   29931806Estate 2009-2012
3系旅行车(E91) 330 d xDriveN57 D30 A   29931806Estate 2009-2012
宝马 5系四门轿车(F10) 2009/12-
5系四门轿车(F10) 525 dN57 D30 A   29931506Saloon 2010-
5系四门轿车(F10) 530 dN57 D30 A   29931806Saloon 2009-
5系四门轿车(F10) 530 dN57 D30 A   29931906Saloon 2011-
5系四门轿车(F10) 530 d xDriveN57 D30 A   29931906Saloon 2011-
宝马 5 GRAN TURISMO (F07) 2009/10-
5 GRAN TURISMO (F07) 530 dN57 D30 A   29931906Hatchback 2009-
5 GRAN TURISMO (F07) 530 dN57 D30 A   29931806Hatchback 2009-
5 GRAN TURISMO (F07) 530 dN57 D30 A   29931556Hatchback 2010-
5 GRAN TURISMO (F07) 530 d xDriveN57 D30 A   29931906Hatchback 2009-
5 GRAN TURISMO (F07) 530 d xDriveN57 D30 A   29931806Hatchback 2010-
宝马 5 Touring (F11) 2010/04-
5 Touring (F11) 525 dN57 D30 A   29931506Estate 2010-
5 Touring (F11) 530 dN57 D30 A   29931806Estate 2010-
5 Touring (F11) 530 dN57 D30 A   29931906Estate 2011-
5 Touring (F11) 530 d xDriveN57 D30 A   29931906Estate 2011-
宝马 7 (F01, F02, F03, F04) 2008/06-
7 (F01, F02, F03, F04) 730 dN57 D30 A   29931806Saloon 2008-
7 (F01, F02, F03, F04) 730 dN57 D30 A   29931556Saloon 2009-
7 (F01, F02, F03, F04) 740 dN57S D30 B   29932256Saloon 2009-
7 (F01, F02, F03, F04) 740 dN57 D30 B   29932306Saloon 2012-
7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDriveN57S D30 B   29932256Saloon 2009-
7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDriveN57 D30 C   29932806Saloon 2012-
宝马 X6越野车(E71) 2008/05-
X6越野车(E71) xDrive 30 dN57 D30 A   29931736Closed Off-Road Vehicle 2008-
X6越野车(E71) xDrive 30 dN57 D30 A   29931806Closed Off-Road Vehicle 2010-
X6越野车(E71) xDrive 30 dN57 D30 A   29931556Closed Off-Road Vehicle 2010-

适用发动机

 • 宝马 N57 D30 A
 • 宝马 N57 D30 B
 • 宝马 N57 D30 C
 • 宝马 N57S D30 B

参考号

厂商 号码 号码
AJUSA 140961** 140961**
ELRING 584.1** 5841**
GLASER X71023-** X71023**
厂商 号码 号码
OE 7 809 8** 78098**
OE 11 13 7 809 8** 111378098**
VICTOR REINZ 71-41294-** 7141294**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注名称尺寸范围单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347