ta  e 

其它垫片 11 51 7 508 535

Gasket Set, water pump
  

适用品牌

 • 宝马

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
宝马
宝马 5系四门轿车(E60) 2003/07-2010/03
5系四门轿车(E60) 540 iN62 B40 A   40002258Saloon 2005-2010
5系四门轿车(E60) 545 iN62 B44   43982458Saloon 2003-2010
5系四门轿车(E60) 550 iN62 B48 B   47992708Saloon 2005-2010
宝马 5系旅行车(E61) 2004/06-
5系旅行车(E61) 545 iN62 B44   43982458Estate 2004-
5系旅行车(E61) 550 iN62 B48 A   47992708Estate 2005-
宝马 6系双门跑车(E63) 2004/01-
6系双门跑车(E63) 645 CiN62 B44   43982458Coupe 2004-
6系双门跑车(E63) 650 iN62 B48 B   47992708Coupe 2005-
宝马 6系敞篷车(E64) 2004/04-
6系敞篷车(E64) 645 CiN62 B44   43982458Convertible 2004-
6系敞篷车(E64) 650 iN62 B48 B   47992708Convertible 2005-
宝马 7系四门轿车(E65,E66) 2001/11-
7系四门轿车(E65,E66) 735 iN62 B40 A   39992258Saloon 2005-
7系四门轿车(E65,E66) 735 i,LiN62 B36   36002008Saloon 2001-
7系四门轿车(E65,E66) 740 i,LiN62 B40 A   40002258Saloon 2005-
7系四门轿车(E65,E66) 745 i,LiN62 B44   43982458Saloon 2001-
7系四门轿车(E65,E66) 750 i,LiN62 B48 B   47992708Saloon 2005-
7系四门轿车(E65,E66) 760 i,LiN73 B60   597232712Saloon 2003-
宝马 7 (F01, F02, F03, F04) 2008/06-
7 (F01, F02, F03, F04) 760 iN74 B60 A   597240012Saloon 2009-
宝马 X5越野车(E53) 2000/05-2006/12
X5越野车(E53) 4.4 iN62 B44 A   43982358Closed Off-Road Vehicle 2003-2006
X5越野车(E53) 4.8 isN62 B48 A   47992658Closed Off-Road Vehicle 2004-2006
宝马 X5越野车(E70) 2007/02-2013/06
X5越野车(E70) 4.8 i xDriveN62 B48 B   47992618Closed Off-Road Vehicle 2007-2008
X5越野车(E70) xDrive 48 iN62 B48 B   47992618Closed Off-Road Vehicle 2008-2013

适用发动机

 • 宝马 N62 B36
 • 宝马 N62 B40 A
 • 宝马 N62 B44
 • 宝马 N62 B44 A
 • 宝马 N62 B48 A
 • 宝马 N62 B48 B
 • 宝马 N73 B60
 • 宝马 N74 B60 A

参考号

厂商 号码 号码
ELRING 359.2** 3592**
OE 11 51 7 508 5** 115175085**
厂商 号码 号码
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 08.10.0** 08100**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注名称尺寸范围单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347