ta  e 

凸轮轴齿 24322-2A000

  

适用品牌

 • 现代
 • 起亚

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
现代
现代 雅绅特两厢 (LC) 1999/09-2005/11
雅绅特两厢 (LC) 1.5 CRDiD3-EA   1493603Hatchback 2002-2005
现代 雅绅特四门轿车 (LC) 1999/09-
雅绅特四门轿车 (LC) 1.5 CRDiD3-EA   1493603Saloon 2002-2005
现代 雅绅特两厢 (MC) 2005/11-2010/11
雅绅特两厢 (MC) 1.5 CRDi GLSD4FA   1493814Hatchback 2005-2010
现代 雅绅特两厢 (RB) 2010/11-
雅绅特两厢 (RB) 1.6 CRDiD4FB   1582944Hatchback 2011-
现代 雅绅特四门轿车 (MC) 2005/11-2010/11
雅绅特四门轿车 (MC) 1.5 CRDi GLSD4FA   1493814Saloon 2005-2010
现代 伊兰特 (HD) 2005/11-2011/12
伊兰特 (HD) 1.6 CRDiD4FB   1582854Saloon 2005-2011
现代 伊兰特 (MD, UD) 2010/09-
伊兰特 (MD, UD) 1.6 CRDiD4FB   1582944Saloon 2011-
现代 伊兰特 (XD) 2000/06-2006/07
伊兰特 (XD) 1.5 DD4FA   1493824Saloon 2000-2006
现代 GETZ掀背/两厢车 (TB) 2002/08-
GETZ掀背/两厢车 (TB) 1.5 CRDiD3-EA   1493603Hatchback 2003-2005
GETZ掀背/两厢车 (TB) 1.5 CRDiD4FA   1493654Hatchback 2005-2009
GETZ掀背/两厢车 (TB) 1.5 CRDi GLSD4FA   1493754Hatchback 2004-2005
GETZ掀背/两厢车 (TB) 1.5 CRDi GLSD4FA   1493814Hatchback 2005-2009
现代 i10掀背/两厢车 2007/10-
i10掀背/两厢车 1.1 CRDiD3FA   1120553Hatchback 2008-
现代 i20 (GB) 2014/11-
i20 (GB) 1.1 CRDiD3FA   1120553Hatchback 2014-
i20 (GB) 1.4 CRDiD4FC   1396664Hatchback 2014-
现代 I20 五门两厢车 2008/08-
I20 五门两厢车 1.1 CRDiD3FA   1120553Hatchback 2012-
I20 五门两厢车 1.4 CRDiD4FC   1396664Hatchback 2008-
I20 五门两厢车 1.4 CRDiD4FC   1396554Hatchback 2009-
I20 五门两厢车 1.6 CRDiD4FB   1582944Hatchback 2009-
现代 i30掀背/两厢车 2007/10-2011/11
i30掀背/两厢车 1.6 CRDiD4FB   1582854Hatchback 2007-2011
i30掀背/两厢车 1.6 CRDiD4FB   1582664Hatchback 2007-2011
i30掀背/两厢车 1.6 CRDiD4FB   1582944Hatchback 2010-2011
现代 i30 (GD) 2011/11-
i30 (GD) 1.4 CRDiD4FC   1396664Hatchback 2011-
i30 (GD) 1.6 CRDiD4FB   1582944Hatchback 2011-
i30 (GD) 1.6 CRDiD4FB   1582814Hatchback 2011-
现代 i30 Coupe 2013/05-
i30 Coupe 1.4 CRDi 1396664Coupe 2013-
i30 Coupe 1.6 CRDi 1582944Coupe 2013-
现代 i30旅行车 2007/10-2012/06
i30旅行车 1.6 CRDiD4FB   1582854Estate 2008-2012
i30旅行车 1.6 CRDiD4FB   1582664Estate 2008-2012
i30旅行车 1.6 CRDiD4FB   1582944Estate 2010-2012
现代 i30 CW (GD) 2012/06-
i30 CW (GD) 1.4 CRDiD4FC   1396664Estate 2012-
i30 CW (GD) 1.6 CRDiD4FB   1582814Estate 2012-
现代 ix20 (JC) 2010/11-
ix20 (JC) 1.4 CRDiD4FC   1396664Hatchback 2010-
ix20 (JC) 1.6 CRDID4FB   1582944Hatchback 2011-
ix20 (JC) 1.6 CRDID4FB   1582854Hatchback 2011-
现代 美佳MPV (FC) 2001/06-2010/08
美佳MPV (FC) 1.5 CRDiD3-EA   1496603MPV 2001-2010
美佳MPV (FC) 1.5 CRDiD4FA   1493754MPV 2004-2010
美佳MPV (FC) 1.5 CRDi VGTD4FA   1493814MPV 2005-2010
现代 SOLARIS IV Saloon (RB) 2010/11-
SOLARIS IV Saloon (RB) 1.4 CRDi 1396664Saloon 2010-
SOLARIS IV Saloon (RB) 1.6 CRDID4FB   15821004Saloon 2011-
SOLARIS IV Saloon (RB) 1.6 CRDiD4FB   1582944Saloon 2011-
现代 XCENT 2014/03-
XCENT 1.1 DD3FA   1120533Saloon 2014-
起亚
起亚 佳乐三代 (UN) 2006/09-
佳乐三代 (UN) 1.6 CRDi 110D4FB   1582854MPV 2010-
佳乐三代 (UN) 1.6 CRDi 128D4FB   1582944MPV 2010-
起亚 CEE`D Sportswagon (JD) 2012/09-
CEE`D Sportswagon (JD) 1.4 CRDi 90D4FC   1396664Estate 2012-
CEE`D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 110D4FB   1582814Estate 2013-
CEE`D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 128D4FB   1582944Estate 2012-
起亚 CEE'D (JD) 2012/05-
CEE'D (JD) 1.6 CRDi 110D4FB   1582814Hatchback 2012-
CEE'D (JD) 1.6 CRDi 115D4FB   1582854Hatchback 2012-
CEE'D (JD) 1.6 CRDi 128D4FB   1582944Hatchback 2012-
CEE'D (JD) 1.6 CRDi 90D4FB-L   1582664Hatchback 2012-
起亚 CEE'D两厢 2006/12-2012/12
CEE'D两厢 1.6 CRDi 115D4FB   1582854Hatchback 2006-2012
CEE'D两厢 1.6 CRDi 128D4FB   1582944Hatchback 2010-2012
CEE'D两厢 1.6 CRDi 90D4FB-L   1582664Hatchback 2006-2012
起亚 CEE'D旅行车 2007/09-2012/12
CEE'D旅行车 1.6 CRDi 115D4FB   1582854Estate 2007-2012
CEE'D旅行车 1.6 CRDi 128D4FB   1582944Estate 2010-2012
CEE'D旅行车 1.6 CRDi 90D4FB-L   1582664Estate 2007-2012
起亚 赛莱托掀背/两厢车 2004/03-
赛莱托掀背/两厢车 1.5 CRDiD4FA   1493754Hatchback 2005-
赛莱托掀背/两厢车 1.6 CRDiD4FB   1582854Hatchback 2005-
起亚 赛莱托四门轿车 2004/04-
赛莱托四门轿车 1.5 CRDiD4FA   1493754Saloon 2005-
赛莱托四门轿车 1.6 CRDiD4FB   1582854Saloon 2005-
起亚 K3 2012/09-
K3 1.6 VGTD4FB   1582944Saloon 2012-
起亚 PICANTO掀背两厢车 2004/04-
PICANTO掀背两厢车 1.1 CRDiD3FA   1120553Hatchback 2005-
起亚 普莱德掀背/两厢车(DA) 1990/01-
普莱德掀背/两厢车(DA) 1.5 CRDi LXD4FA   1493814Hatchback 2005-
起亚 PRO CEE'D两厢 2008/02-2013/02
PRO CEE'D两厢 1.6 CRDi 115D4FB   1582854Hatchback 2008-2012
PRO CEE'D两厢 1.6 CRDi 128D4FB   1582944Hatchback 2010-2012
起亚 PRO CEE′D (JD) 2013/03-
PRO CEE′D (JD) 1.4 CRDi 90D4FC   1396664Hatchback 2013-
PRO CEE′D (JD) 1.6 CRDi 110D4FB   1582814Hatchback 2013-
PRO CEE′D (JD) 1.6 CRDi 128D4FB   1582944Hatchback 2013-
起亚 锐欧二代掀背/两厢车 2005/03-
锐欧二代掀背/两厢车 1.5 CRDiD4FA   1493654Hatchback 2008-
起亚 锐欧二代四门轿车 2005/03-
锐欧二代四门轿车 1.5 CRDiD4FA   1493814Saloon 2005-
起亚 RIO III (UB) 2011/09-
RIO III (UB) 1.1 CRDiD3FA   1120553Hatchback 2011-
起亚 秀尔掀背/两厢车 2009/02-
秀尔掀背/两厢车 1.6 CRDi 115 1582854Hatchback 2009-
秀尔掀背/两厢车 1.6 CRDi 128D4FB   1582944Hatchback 2009-
起亚 秀尔 II (PS) 2014/02-
秀尔 II (PS) 1.6 CRDi 128 1582944Hatchback 2014-
起亚 VENGA (YN) 2010/02-
VENGA (YN) 1.4 CRDi 75D4FC   1396574Hatchback 2010-
VENGA (YN) 1.4 CRDi 75D4FC   1396554Hatchback 2010-
VENGA (YN) 1.6 CRDi 115D4FB   1582854Hatchback 2010-
VENGA (YN) 1.6 CRDi 128D4FB   1582944Hatchback 2010-

适用发动机

 • 现代 D3-EA
 • 现代 D3FA
 • 现代 D4FA
 • 现代 D4FB
 • 现代 D4FC
 • 起亚 D3FA
 • 起亚 D4FA
 • 起亚 D4FB
 • 起亚 D4FB-L
 • 起亚 D4FC

参考号

厂商 号码 号码
OE 24322-2A0** 243222A0**
厂商 号码 号码
RUVILLE 34840** 34840**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注名称尺寸范围单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347