ta  e 

发动机垫片修理包 20910-27F40

  

适用品牌

 • 现代

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
现代
现代 雅尊 (TG) 2005/04-
雅尊 (TG) 2.2 CRDiD4EB   21881104Saloon 2006-
雅尊 (TG) 2.2 CRDiD4EB   21881144Saloon 2006-
现代 圣达菲 (SM) 2000/11-2006/03
圣达菲 (SM) 2.2 CRDiD4EB   21881104Closed Off-Road Vehicle 2005-2006
圣达菲 (SM) 2.2 CRDi 4x4D4EB   21881104Closed Off-Road Vehicle 2005-2006
现代 圣达菲 (CM) 2005/10-
圣达菲 (CM) 2.2 CRDiD4EB   21881024Closed Off-Road Vehicle 2006-
圣达菲 (CM) 2.2 CRDiD4EB   21881144Closed Off-Road Vehicle 2006-
圣达菲 (CM) 2.2 CRDi 4x4D4EB   21881144Closed Off-Road Vehicle 2006-
圣达菲 (CM) 2.2 CRDi 4x4D4EB   21881024Closed Off-Road Vehicle 2006-
圣达菲 (CM) 2.2 CRDi GLSD4EB   21881104Closed Off-Road Vehicle 2006-
圣达菲 (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4D4EB   21881104Closed Off-Road Vehicle 2006-

适用发动机

 • 现代 D4EB

参考号

厂商 号码 号码
AJUSA 510376** 510376**
GLASER S38822-** S38822**
厂商 号码 号码
OE 20910-27F** 2091027F**
VICTOR REINZ 01-10004-** 0110004**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注名称尺寸范围单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347