ta  e 

进气管垫 442 078 01 80

  

适用品牌

 • 奔驰

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
奔驰
奔驰 阿克索卡车第二代 2004/10-
阿克索卡车第二代 2440 LS, 2540 LSOM 457.948   119672956 2004-
阿克索卡车第二代 2535 S, 2535 LSOM 457.918   119672606 2004-
阿克索卡车第二代 2635 BOM 457.956   119672606 2005-
阿克索卡车第二代 2636 KOM 457.937   119672656 2004-
阿克索卡车第二代 2640 BOM 457.956   119672956 2004-
阿克索卡车第二代 2640 KOM 457.956   119672956 2004-
阿克索卡车第二代 2643 BOM 457.956   119673156 2004-
阿克索卡车第二代 2643 KOM 457.956   119673156 2004-
阿克索卡车第二代 3236 BOM 457.956   119672656 2004-
阿克索卡车第二代 3236 KOM 457.956   119672656 2004-
阿克索卡车第二代 3240 BOM 457.956   119672956 2004-
阿克索卡车第二代 3243 BOM 457.956   119673156 2004-
阿克索卡车第二代 3243 KOM 457.956   119673156 2004-
奔驰 CITARO巴士(O 530) 1998/01-
CITARO巴士(O 530) Citaro G, Citaro GN3, Citaro LüOM 457.950  OM 457.959  OM 457.973  OM 457.943   119672206 1998-
奔驰 CONECTO巴士(O 345) 2001/11-
CONECTO巴士(O 345) CONECTO 18MOM 457.943   119671856 2001-
奔驰 O 404巴士 1991/09-1999/10
O 404巴士 O 404OM 442.996   146183708
奔驰 O 405巴士 1984/09-
O 405巴士 O 405 GTOM 447.968   119672356 1991-

适用发动机

 • 奔驰 OM 442.996
 • 奔驰 OM 447.968
 • 奔驰 OM 457.918
 • 奔驰 OM 457.937
 • 奔驰 OM 457.943
 • 奔驰 OM 457.948
 • 奔驰 OM 457.950
 • 奔驰 OM 457.956
 • 奔驰 OM 457.959
 • 奔驰 OM 457.973

参考号

厂商 号码 号码
ELRING 775.3** 7753**
厂商 号码 号码
OE 442 078 01 ** 44207801**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注名称尺寸范围单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347