ta  e 

油底壳 112 010 06 28

  

适用品牌

 • 奔驰

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
奔驰
奔驰 C级四门轿车(W202) 1993/03-2000/05
C级四门轿车(W202) C 240 (202.026)M 112.910   23981256Saloon 1997-2000
C级四门轿车(W202) C 280 (202.029)M 112.920   27991456Saloon 1997-2000
奔驰 C级旅行车(S202) 1996/06-2001/03
C级旅行车(S202) C 240 T (202.086)M 112.910   23981256Estate 1997-2000
C级旅行车(S202) C 240 T (202.088)M 112.915   25971256Estate 2000-2001
C级旅行车(S202) C 280 T (202.089)M 112.920   27991456Estate 1997-2001
奔驰 CLK双门跑车(C208) 1997/06-2002/09
CLK双门跑车(C208) 320 (208.365)M 112.940   31991606Coupe 1997-2002
CLK双门跑车(C208) 430 (208.370)M 113.943   42662058Coupe 1998-2002
奔驰 CLK敞篷车(A208) 1998/03-2002/03
CLK敞篷车(A208) 320 (208.465)M 112.940   31991606Convertible 1998-2002
CLK敞篷车(A208) 430 (208.470)M 113.943   42662058Convertible 1998-2002
奔驰 E级四门轿车(W210) 1995/06-2003/08
E级四门轿车(W210) E 240 (210.061)M 112.911   23981256Saloon 1997-2000
E级四门轿车(W210) E 240 (210.062)M 112.914   25971256Saloon 2000-2002
E级四门轿车(W210) E 280 (210.063)M 112.921   27991506Saloon 1996-2002
E级四门轿车(W210) E 280 4-matic (210.081)M 112.921   27991506Saloon 1996-2002
E级四门轿车(W210) E 320 (210.065)M 112.941   31991656Saloon 1997-2002
E级四门轿车(W210) E 430 (210.070)M 113.940   42662058Saloon 1997-2002
奔驰 E级旅行车(S210) 1996/06-2003/03
E级旅行车(S210) E 240 T (210.261)M 112.911   23981256Estate 1997-2003
E级旅行车(S210) E 240 T (210.262)M 112.914   25971256Estate 2000-2003
E级旅行车(S210) E 280 T (210.263)M 112.921   27991506Estate 1996-2003
E级旅行车(S210) E 280 T 4-matic (210.281)M 112.921   27991506Estate 1996-2003
E级旅行车(S210) E 320 T (210.265)M 112.941   31991656Estate 1996-2003
E级旅行车(S210) E 320 T 4-matic (210.282)M 112.941   31991656Estate 1996-2003
E级旅行车(S210) E 430 T (210.270)M 113.940   42662058Estate 1997-2003
E级旅行车(S210) E 430 T 4-matic (210.283)M 113.940   42662058Estate 1999-2003
奔驰 M-CLASS SUV (W163) 1998/02-2005/06
M-CLASS SUV (W163) ML 320 (163.154)M 112.942   31991606Closed Off-Road Vehicle 1998-2002
M-CLASS SUV (W163) ML 350 4-maticM 112.970   37241736Closed Off-Road Vehicle 2003-2005
M-CLASS SUV (W163) ML 430 (163.172)M 113.942   42662008Closed Off-Road Vehicle 1998-2005
M-CLASS SUV (W163) ML 500 (163.175)M 113.964   49662158Closed Off-Road Vehicle 2001-2005
奔驰 S级四门轿车(W220) 1998/10-2005/08
S级四门轿车(W220) S 280 (220.063, 220.163)M 112.922   27991506Saloon 1998-2005
S级四门轿车(W220) S 320 (220.065, 220.165)M 112.944   31991656Saloon 1998-2005
S级四门轿车(W220) S 350 (220.067, 220.167)M 112.972   37241806Saloon 2002-2005
S级四门轿车(W220) S 430 (220.070, 220.170)M 113.941   42662058Saloon 1998-2005
S级四门轿车(W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875)M 113.960   49662258Saloon 1998-2005
奔驰 SL敞篷车(R129) 1989/03-2001/12
SL敞篷车(R129) 280 (129.059)M 112.923   27991506Convertible 1998-2001
SL敞篷车(R129) 320 (129.064)M 112.943   31991656Convertible 1998-2001
SL敞篷车(R129) 500 (129.068)M 113.961   49662258Convertible 1998-2001
奔驰 SLK敞篷车(R170) 1996/04-2004/04
SLK敞篷车(R170) 320 (170.465)M 112.947   31991606Convertible 2000-2004

适用发动机

 • 奔驰 M 112.910
 • 奔驰 M 112.911
 • 奔驰 M 112.914
 • 奔驰 M 112.915
 • 奔驰 M 112.920
 • 奔驰 M 112.921
 • 奔驰 M 112.922
 • 奔驰 M 112.923
 • 奔驰 M 112.940
 • 奔驰 M 112.941
 • 奔驰 M 112.942
 • 奔驰 M 112.943
 • 奔驰 M 112.944
 • 奔驰 M 112.947
 • 奔驰 M 112.970
 • 奔驰 M 112.972
 • 奔驰 M 113.940
 • 奔驰 M 113.941
 • 奔驰 M 113.942
 • 奔驰 M 113.943
 • 奔驰 M 113.960
 • 奔驰 M 113.961
 • 奔驰 M 113.964

参考号

厂商 号码 号码
KLOKKERHOLM 35274** 35274**
OE 112 010 03 ** 11201003**
OE 112 010 06 ** 11201006**
厂商 号码 号码
TOPRAN 407 9** 4079**
VAICO V30-16** V3016**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注名称尺寸范围单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347