ta  e 

节气门 111 141 02 25

  

适用品牌

 • 奔驰

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
奔驰
奔驰 C级四门轿车(W203) 2000/05-2007/08
C级四门轿车(W203) C 180 (203.035)M 111.951   1998954Saloon 2000-2002
奔驰 C级双门跑车(CL203) 2001/03-2011/06
C级双门跑车(CL203) C 180 (203.735)M 111.951   1998954Coupe 2001-2002
奔驰 C级旅行车(S203) 2001/03-2007/08
C级旅行车(S203) C 180 (203.235)M 111.951   1998954Estate 2001-2002

适用发动机

 • 奔驰 M 111.951

参考号

厂商 号码 号码
BOSCH 0 280 750 0** 02807500**
OE 111 141 02 ** 11114102**
厂商 号码 号码
OE A 111 141 02 ** A11114102**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注名称尺寸范围单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347