ta  e 

节气门 275 141 05 25

  

适用品牌

 • 奔驰

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
奔驰
奔驰 G级 SUV (W463) 1989/09-
G级 SUV (W463) AMG G 65 (463.274)M 279.982   598046312Closed Off-Road Vehicle 2015-
G级 SUV (W463) G 65 AMGM 279.982   598045012Closed Off-Road Vehicle 2012-
奔驰 S级四门轿车(W220) 1998/10-2005/08
S级四门轿车(W220) S 600 (220.176)M 275.950   551336812Saloon 2002-2005
奔驰 S级四门轿车(W221) 2005/09-
S级四门轿车(W221) S 600 (221.176)M 275.953   551338012Saloon 2005-
S级四门轿车(W221) S 65 AMG (221.179)M 275.982   598046312Saloon 2011-
奔驰 S-CLASS (W222, V222, X222) 2013/05-
S-CLASS (W222, V222, X222) S 600 (222.176)M 277.980   598039012Saloon 2014-
S-CLASS (W222, V222, X222) S 600 Maybach (222.976)M 277.980   598039012Saloon 2014-
S-CLASS (W222, V222, X222) S 65 AMG (222.179)M 279.980   598046312Saloon 2014-
奔驰 S-CLASS双门跑车(C215) 1999/03-2006/08
S-CLASS双门跑车(C215) CL 600 (215.376)M 275.950   551336812Coupe 2002-2006
奔驰 S-CLASS双门跑车(C216) 2006/05-
S-CLASS双门跑车(C216) CL 600 (216.376)M 275.953   551338012Coupe 2006-
S-CLASS双门跑车(C216) CL 65 AMG (216.379)M 275.982   598046312Coupe 2011-
奔驰 S-CLASS Coupe (C217) 2014/04-
S-CLASS Coupe (C217) S 65 AMG (217.379)M 279.980   598046312Coupe 2014-
奔驰 SL敞篷车(R230) 2001/10-2012/01
SL敞篷车(R230) 600M 275.954   551338012Convertible 2006-2012
SL敞篷车(R230) 600 (230.476)M 275.951   551336812Convertible 2003-2012
SL敞篷车(R230) 65 AMG (230.479)M 275.981   598045012Convertible 2004-2012
奔驰 SL (R231) 2012/01-
SL (R231) 65 AMG (231.479)M 279.981   598046312Convertible 2012-

适用发动机

 • 奔驰 M 275.950
 • 奔驰 M 275.951
 • 奔驰 M 275.953
 • 奔驰 M 275.954
 • 奔驰 M 275.981
 • 奔驰 M 275.982
 • 奔驰 M 277.980
 • 奔驰 M 279.980
 • 奔驰 M 279.981
 • 奔驰 M 279.982

参考号

厂商 号码 号码
BOSCH 0 280 750 1** 02807501**
OE 275 141 05 ** 27514105**
OE 275 141 06 ** 27514106**
厂商 号码 号码
OE A 275 141 05 ** A27514105**
OE A 275 141 06 ** A27514106**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注名称尺寸范围单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347