ta  e 

节气门 986 605 115 02

  

适用品牌

 • 保时捷

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
保时捷
保时捷 911双门跑车(996) 1997/09-2005/08
911双门跑车(996) 3.6 GT2M 96.70   36003406Coupe 2001-2005
911双门跑车(996) 3.6 GT2M 96.70   36003556Coupe 2003-2005
911双门跑车(996) 3.6 SM 96.70   36003316Coupe 2004-2005
911双门跑车(996) 3.6 Turbo 4M 96.70   36003096Coupe 2000-2005
911双门跑车(996) 3.6 Turbo 4SM 96.70   36003316Coupe 2003-2005
保时捷 911敞篷车(996) 1998/02-2005/08
911敞篷车(996) 3.6 SM 96.70   36003316Convertible 2004-2005
911敞篷车(996) 3.6 Turbo 4M 96.70   36003096Convertible 2003-2005
911敞篷车(996) 3.6 Turbo 4SM 96.70   36003316Convertible 2003-2005
保时捷 博斯特敞篷车(986) 1996/09-2004/12
博斯特敞篷车(986) 2.7 26871556Convertible 1999-2002
博斯特敞篷车(986) 2.7M 96.22   26871626Convertible 1999-2002
博斯特敞篷车(986) 2.7M 96.23   26871686Convertible 2002-2004
博斯特敞篷车(986) S 3,2M 96.24   31791916Convertible 2002-2004
博斯特敞篷车(986) S 3.2M 96.21   31791856Convertible 1999-2002
博斯特敞篷车(986) S 3.2M 96.24   31791966Convertible 2004-2004
保时捷 博斯特敞篷车 2004/11-2011/12
博斯特敞篷车 2.7M 96.25   26871766Convertible 2004-2006
博斯特敞篷车 2.7M 96.25   26871626Convertible 2004-2005
博斯特敞篷车 2.7M 97.20   26871806Convertible 2006-2009
博斯特敞篷车 2.7M 97.20   26871796Convertible 2006-2008
博斯特敞篷车 S 3.2M 96.26   31792066Convertible 2004-2006
保时捷 卡雷拉GT敞篷车 2003/07-2006/12
卡雷拉GT敞篷车 5.7M 80.01   573345010Convertible 2003-2006

适用发动机

 • 保时捷 M 80.01
 • 保时捷 M 96.21
 • 保时捷 M 96.22
 • 保时捷 M 96.23
 • 保时捷 M 96.24
 • 保时捷 M 96.25
 • 保时捷 M 96.26
 • 保时捷 M 96.70
 • 保时捷 M 97.20

参考号

厂商 号码 号码
BOSCH 0 280 750 0** 02807500**
OE 986 605 115 ** 986605115**
OE 986 605 115 ** 986605115**
厂商 号码 号码
OE 986 605 115 ** 986605115**
OE 986 606 115 ** 986606115**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注名称尺寸范围单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347