ta  e 

机油泵驱动链条 77 00 739 233

  

适用品牌

 • 雷诺

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
雷诺
雷诺 19一代掀背/两厢车(B/C53_) 1988/01-1994/09
19一代掀背/两厢车(B/C53_) 1.4E6J 700   1390594Hatchback 1988-1992
19一代掀背/两厢车(B/C53_) 1.4E7J 700   1390554Hatchback 1990-1992
雷诺 19一代四门轿车(L53_) 1988/01-1992/12
19一代四门轿车(L53_) 1.4E6J 700   1390574Saloon 1988-1990
19一代四门轿车(L53_) 1.4E7J 700   1390554Saloon 1990-1992
雷诺 19二代掀背/两厢车(B/C53_) 1991/01-2001/06
19二代掀背/两厢车(B/C53_) 1.2E7F 730   1171444Hatchback 1992-1994
19二代掀背/两厢车(B/C53_) 1.4 (B/C535)E7J 742   1390554Hatchback 1992-1995
雷诺 19二代四门轿车(L53_) 1992/04-2003/08
19二代四门轿车(L53_) 1.2E7F 730   1171444Saloon 1992-1994
19二代四门轿车(L53_) 1.4E7J 706   1390594Saloon 1994-1995
19二代四门轿车(L53_) 1.4 (L535)E7J 742   1390554Saloon 1993-1995
雷诺 克丽奥一代掀背/两厢车(B/C57_, 5/357_) 1990/05-1998/09
克丽奥一代掀背/两厢车(B/C57_, 5/357_) 1.2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R)E7F 750   1171434Hatchback 1990-1998
克丽奥一代掀背/两厢车(B/C57_, 5/357_) 1.2 (B/C57R)E7F 706   1171404Hatchback 1991-1996
克丽奥一代掀背/两厢车(B/C57_, 5/357_) 1.4 (B/C57T, B/C57Y)E7J 718   1390584Hatchback 1991-1998
雷诺 克丽奥一代箱式车(S57_) 1991/01-1998/09
克丽奥一代箱式车(S57_) 1.2E7F 750   1171444Box 1991-1998
克丽奥一代箱式车(S57_) 1.2E7F 706   1171404Box 1991-1998

适用发动机

 • 雷诺 E6J 700
 • 雷诺 E7F 706
 • 雷诺 E7F 730
 • 雷诺 E7F 750
 • 雷诺 E7J 700
 • 雷诺 E7J 706
 • 雷诺 E7J 718
 • 雷诺 E7J 742

参考号

厂商 号码 号码
BAUER PARTS Z7640** Z7640**
OE 77 00 739 2** 77007392**
厂商 号码 号码
RUVILLE 34550** 34550**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注名称尺寸范围单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347