ta  e 

气门油封 90913-02101

Inner Diameter : 4.5 mm
Outer Diameter : 10 mm
Height : 10.25 mm
  

适用品牌

 • 雷克萨斯
 • 林肯
 • 丰田

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
雷克萨斯
雷克萨斯 GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 2005/04-2011/11
GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 450h (GWS191)2GR-FSE   34562186Saloon 2006-2011
雷克萨斯 GS (UZS161, JZS160) 1997/08-2005/03
GS (UZS161, JZS160) 4001UZ-FE   39692168Saloon 1997-2000
雷克萨斯 IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) 2005/10-
IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) 250 (GSE20)4GR-FSE   24991536Saloon 2005-
雷克萨斯 LS (UCF20) 1994/10-2000/10
LS (UCF20) 4001UZ-FE   39692098Saloon 1997-2000
LS (UCF20) 4001UZ-FE   39692038Saloon 1998-2000
雷克萨斯 RX (MCU15) 2000/07-2003/05
RX (MCU15) 300 AWD1MZ-FE   29951486Closed Off-Road Vehicle 2000-2003
雷克萨斯 RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 2003/02-2008/12
RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3001MZ-FE   29951506Closed Off-Road Vehicle 2003-2008
RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 350 AWD2GR-FE   34562036Closed Off-Road Vehicle 2006-2008
RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 400h3MZ-FE   33111556Closed Off-Road Vehicle 2005-2008
RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 400h AWD3MZ-FE   33111556Closed Off-Road Vehicle 2004-2008
林肯
林肯 LS四门轿车 1998/05-
LS四门轿车 4.0 V8 32V 39501808Saloon 1998-
丰田
丰田 AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 2006/10-
AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.6 VVTi1ZR-FE   1598914Hatchback 2007-
丰田 爱文奇思四门轿车 (_T22_) 1997/09-2003/02
爱文奇思四门轿车 (_T22_) 1.6 VVT-i3ZZ-FE   1598814Saloon 2000-2003
爱文奇思四门轿车 (_T22_) 2.0 VVT-i1AZ-FSE   19981104Saloon 2000-2003
丰田 爱文奇思掀背/两厢车 (T25) 2003/04-2008/11
爱文奇思掀背/两厢车 (T25) 2.01AZ-FSE   19981084Hatchback 2003-2008
丰田 爱文奇思旅行车 (T25) 2003/04-
爱文奇思旅行车 (T25) 2.01AZ-FSE   19981084Estate 2003-2009
丰田 爱文奇思掀背/两厢车 (_T22_) 1997/09-2003/02
爱文奇思掀背/两厢车 (_T22_) 1.6 VVT-i3ZZ-FE   1598814Hatchback 2000-2003
爱文奇思掀背/两厢车 (_T22_) 2.0 VVT-i1AZ-FSE   19981104Hatchback 2000-2003
丰田 爱文奇思四门轿车 (T25) 2003/04-2008/11
爱文奇思四门轿车 (T25) 2.01AZ-FSE   19981084Saloon 2003-2008
丰田 爱文奇思旅行车 (_T22_) 1997/09-2003/02
爱文奇思旅行车 (_T22_) 1.6 VVT-i3ZZ-FE   1598814Estate 2000-2003
爱文奇思旅行车 (_T22_) 2.0 VVT-i1AZ-FSE   19981104Estate 2000-2003
丰田 花冠四门轿车(_E12J_, _E12T_) 2001/03-2008/03
花冠四门轿车(_E12J_, _E12T_) 1.4 VVT-i4ZZ-FE   1398714Saloon 2002-2007
花冠四门轿车(_E12J_, _E12T_) 1.6 VVT-i3ZZ-FE   1598814Saloon 2002-2007
丰田 佳美四门轿车(_V20) 1996/08-2001/11
佳美四门轿车(_V20) 3.0 24V (MCV20_)1MZ-FE   29951406Saloon 1996-2001
佳美四门轿车(_V20) 3.0 V61MZ-FE   29951356Saloon 1996-2001
丰田 佳美四门轿车(_V30) 2001/08-2006/11
佳美四门轿车(_V30) 2.4 VVT-i2AZ-FE   23621124Saloon 2001-2006
佳美四门轿车(_V30) 3.0 V61MZ-FE   29951376Saloon 2001-2006
丰田 赛利卡双门跑车(ZZT23_) 1999/08-2005/09
赛利卡双门跑车(ZZT23_) 1.8 16V TS (ZZT231_)2ZZ-GE   17961414Coupe 1999-2005
赛利卡双门跑车(ZZT23_) 1.8 16V VT-i (ZZT230_)1ZZ-FE   17941054Coupe 1999-2005
丰田 花冠四门轿车(_E11_) 1997/04-2002/06
花冠四门轿车(_E11_) 1.4 16V (ZZE111_)4ZZ-FE   1398714Saloon 2000-2001
花冠四门轿车(_E11_) 1.6 16V (ZZE112_)3ZZ-FE   1598814Saloon 2000-2001
丰田 花冠旅行车(_E12J_, _E12T_) 2001/12-2007/02
花冠旅行车(_E12J_, _E12T_) 1.4 VVT-i4ZZ-FE   1398714Estate 2002-2007
花冠旅行车(_E12J_, _E12T_) 1.6 VVT-i3ZZ-FE   1598814Estate 2002-2007
丰田 花冠掀背/两厢车(_E11_) 1997/04-2002/01
花冠掀背/两厢车(_E11_) 1.4 (ZZE111_)4ZZ-FE   1398714Hatchback 2000-2002
花冠掀背/两厢车(_E11_) 1.6 (ZZE112_)3ZZ-FE   1598814Hatchback 2000-2002
丰田 花冠掀背/两厢车(_E11_) 1997/04-2002/01
花冠掀背/两厢车(_E11_) 1.4 (ZZE111_)4ZZ-FE   1398714Hatchback 2000-2002
花冠掀背/两厢车(_E11_) 1.6 (ZZE112_)3ZZ-FE   1598814Hatchback 2000-2002
丰田 花冠MPV (_E12J_) 2001/09-2004/05
花冠MPV (_E12J_) 1.4 VVT-i4ZZ-FE   1398714MPV 2002-2004
花冠MPV (_E12J_) 1.6 VVT-i3ZZ-FE   1598814MPV 2002-2004
花冠MPV (_E12J_) 1.8 VVT-i1ZZ-FE   1794994MPV 2002-2004
丰田 花冠MPV (ZER_, ZZE_) 2004/03-2009/04
花冠MPV (ZER_, ZZE_) 1.63ZZ-FE   1598814MPV 2004-2009
丰田 花冠旅行车(_E11_) 1997/04-2001/10
花冠旅行车(_E11_) 1.4 16V (ZZE111_)4ZZ-FE   1398714Estate 2000-2001
花冠旅行车(_E11_) 1.6 16V (ZZE112_)3ZZ-FE   1598814Estate 2000-2001
丰田 MR2敞篷车(_W3_) 1999/10-2007/06
MR2敞篷车(_W3_) 1.8 16V VT-i (ZZW30)1ZZ-FE   17941034Convertible 1999-2007
丰田 爱文奇思MPV 2001/08-2009/11
爱文奇思MPV 2.0 VVT-i1AZ-FE   19981104MPV 2001-2009
丰田 陆地巡洋舰-普拉多 SUV (J10) 1998/01-
陆地巡洋舰-普拉多 SUV (J10) 4.7 (UZJ100_)2UZ-FE   46641738Closed Off-Road Vehicle 1998-
陆地巡洋舰-普拉多 SUV (J10) 4.7 (UZJ100)2UZ-FE   46641758Closed Off-Road Vehicle 2002-
丰田 普瑞维亚MPV (ACR3_) 2000/02-2006/01
普瑞维亚MPV (ACR3_) 2.42AZ-FE   23621154MPV 2000-2006
丰田 RAV4二代SUV (XA2) 2000/06-2005/11
RAV4二代SUV (XA2) 2.0 VVTi 4WD1AZ-FE   19981104Closed Off-Road Vehicle 2000-2005
丰田 花冠掀背/两厢车(_E12U_, _E12J_) 2001/11-2007/02
花冠掀背/两厢车(_E12U_, _E12J_) 1.4 VVT-i4ZZ-FE   1398714Hatchback 2002-2006
花冠掀背/两厢车(_E12U_, _E12J_) 1.6 VVT-i3ZZ-FE   1598814Hatchback 2002-2006
花冠掀背/两厢车(_E12U_, _E12J_) 1.8 VVTL-i TS2ZZ-GE   17961414Hatchback 2002-2007

适用发动机

 • 雷克萨斯 1MZ-FE
 • 雷克萨斯 1UZ-FE
 • 雷克萨斯 2GR-FE
 • 雷克萨斯 2GR-FSE
 • 雷克萨斯 3MZ-FE
 • 雷克萨斯 4GR-FSE
 • 丰田 1AZ-FE
 • 丰田 1AZ-FSE
 • 丰田 1MZ-FE
 • 丰田 1ZR-FE
 • 丰田 1ZZ-FE
 • 丰田 2AZ-FE
 • 丰田 2UZ-FE
 • 丰田 2ZZ-GE
 • 丰田 3ZZ-FE
 • 丰田 4ZZ-FE

参考号

厂商 号码 号码
AJUSA 120108** 120108**
GOETZE 50-319496-** 50319496**
厂商 号码 号码
OE 90913-021** 90913021**
PAYEN PA50** PA50**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注名称尺寸范围单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347