ta  e 

气缸垫 31 392 313

Diameter : 82 mm
Thickness : 1.1 mm
  

适用品牌

 • 沃尔沃(富豪)

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
沃尔沃(富豪)
沃尔沃(富豪) S60 II 2010/04-
S60 II D5D 5244 T10   24001515Saloon 2010-
S60 II D5D 5244 T11   24001585Saloon 2011-
S60 II D5 AWDD 5244 T10   24001515Saloon 2010-
S60 II D5 AWDD 5244 T11   24001585Saloon 2011-
沃尔沃(富豪) S80二代四门轿车 2006/03-
S80二代四门轿车 D5D 5244 T10   24001515Saloon 2010-
S80二代四门轿车 D5D 5244 T11   24001585Saloon 2011-
S80二代四门轿车 D5 AWDD 5244 T10   24001515Saloon 2010-
S80二代四门轿车 D5 AWDD 5244 T11   24001585Saloon 2011-
沃尔沃(富豪) V60 2010/09-
V60 2.4 D5D 5244 T11   24001585Estate 2011-
V60 2.4 D5 AWDD 5244 T11   24001585Estate 2011-
V60 2.4 Hybrid D6 AWDD 5244 T15  D82PHEV   24001585Estate 2012-
V60 D4 AWDD 5244 T17   24001205Estate 2012-
V60 D5D 5244 T10   24001515Estate 2010-
V60 D5 AWDD 5244 T10   24001515Estate 2010-
沃尔沃(富豪) V70三代旅行车 2007/08-
V70三代旅行车 D4 AWDD 5244 T17   24001205Estate 2013-
V70三代旅行车 D5D 5244 T10   24001515Estate 2009-
V70三代旅行车 D5D 5244 T11   24001585Estate 2011-
V70三代旅行车 D5 AWDD 5244 T10   24001515Estate 2009-
V70三代旅行车 D5 AWDD 5244 T11   24001585Estate 2011-
沃尔沃(富豪) XC60 SUV 2008/05-
XC60 SUV 2.4 D / D3 / D4 AWDD 5244 T16   24001205Estate 2008-
XC60 SUV D5D 5244 T11   24001585Estate 2011-
XC60 SUV D5 AWDD 5244 T10   24001515Estate 2009-
XC60 SUV D5 AWDD 5244 T11   24001585Estate 2011-
沃尔沃(富豪) XC70二代旅行车 2007/08-
XC70二代旅行车 2.4 D / D4 AWDD 5244 T5   24001205Estate 2007-
XC70二代旅行车 D5 AWDD 5244 T10   24001515Estate 2009-
XC70二代旅行车 D5 AWDD 5244 T11   24001585Estate 2011-

适用发动机

 • 沃尔沃(富豪) D 5244 T10
 • 沃尔沃(富豪) D 5244 T11
 • 沃尔沃(富豪) D 5244 T15
 • 沃尔沃(富豪) D 5244 T16
 • 沃尔沃(富豪) D 5244 T17
 • 沃尔沃(富豪) D 5244 T5
 • 沃尔沃(富豪) D82PHEV

参考号

厂商 号码 号码
GLASER H40686-** H40686**
OE 31 392 3** 313923**
厂商 号码 号码
VICTOR REINZ 61-42430-** 6142430**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注名称尺寸范围单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347