ta  e 

其它垫片 11 53 7 505 806

Seal, coolant pipe
  

适用品牌

 • 宝马

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
宝马
宝马 1系两厢车(E81) 2006/09-2012/09
1系两厢车(E81) 116 iN45 B16 TU2   1599904Hatchback 2007-2012
1系两厢车(E81) 116 iN45 B16 A   1596854Hatchback 2007-2012
1系两厢车(E81) 116 iN43 B16 A   1599894Hatchback 2007-2012
1系两厢车(E81) 116 iN43 B20 A   1995904Hatchback 2008-2012
1系两厢车(E81) 118 iN42 B20 B   19951004Hatchback 2006-2012
1系两厢车(E81) 118 iN46 B20 B  N43 B20 A   19951004Hatchback 2006-2012
1系两厢车(E81) 118 iN43 B20 A   19951054Hatchback 2006-2012
1系两厢车(E81) 120 iN42 B20 A   19951204Hatchback 2006-2012
1系两厢车(E81) 120 iN43 B20 A   19951204Hatchback 2006-2012
1系两厢车(E81) 120 iN43 B20 A   19951254Hatchback 2006-2012
1系两厢车(E81) 120 iN43 B20 A   19951154Hatchback 2006-2012
宝马 1 (E87) 2003/11-2013/01
1 (E87) 116 iN43 B16 A  N45 B16 A   1599904Hatchback 2003-2012
1 (E87) 116 iN43 B20 A   1995904Hatchback 2003-2012
1 (E87) 116 iN45 B16 A  N43 B16 A   1596854Hatchback 2003-2012
1 (E87) 116 iN43 B16 A   1599894Hatchback 2007-2012
1 (E87) 118 iN43 B20 A  N46 B20 B   19951054Hatchback 2004-2012
1 (E87) 118 iN46 B20 B  N43 B20 A   1995954Hatchback 2004-2012
1 (E87) 118 iN43 B20 A   19951254Hatchback 2007-2007
1 (E87) 120 iN43 B20 A  N46 B20 B  N46 B20 BD  N46 B20 C  N46 B20 CC  N46 B20 CD   19951204Hatchback 2003-2012
1 (E87) 120 iN43 B20 A  N46 B20 A  N46 B20 BD  N46 B20 C  N46 B20 CC  N46 B20 CD  N46 B20 B   19951154Hatchback 2003-2012
1 (E87) 120 iN43 B20 A  N46 B20 B  N46 B20 BD  N46 B20 C  N46 B20 CC  N46 B20 CD   19951104Hatchback 2003-2012
1 (E87) 120 iN43 B20 A  N46 B20 B  N46 B20 BD  N46 B20 C  N46 B20 CC  N46 B20 CD   19951254Hatchback 2007-2012
宝马 1系敞篷车(E88) 2008/03-
1系敞篷车(E88) 118 iN43 B20 A   19951054Convertible 2008-
1系敞篷车(E88) 118 iN46 B20 B   19951004Convertible 2008-
1系敞篷车(E88) 120 iN43 B20 A   19951204Convertible 2008-
1系敞篷车(E88) 120 iN43 B20 A   19951254Convertible 2008-
1系敞篷车(E88) 120 iN46 B20 B  N46 B20 C   19951154Convertible 2008-
宝马 1系双门轿跑车(E82) 2007/10-
1系双门轿跑车(E82) 120 iN43 B20 A   19951254Coupe 2007-
1系双门轿跑车(E82) 120 iN46 B20 B   19951154Coupe 2009-
宝马 3系四门轿车(E46) 1998/02-2005/04
3系四门轿车(E46) 316 iN42 B18   1796854Saloon 2002-2005
3系四门轿车(E46) 316 iN45 B16 A   1596854Saloon 2002-2005
3系四门轿车(E46) 318 iN42 B20   19951054Saloon 2001-2005
宝马 3系四门轿车(E90) 2005/01-2011/12
3系四门轿车(E90) 316 iN45 B16 A   1596854Saloon 2006-2011
3系四门轿车(E90) 316 iN43 B16 A   1599904Saloon 2007-2011
3系四门轿车(E90) 318 iN46 B20 B   1995954Saloon 2005-2007
3系四门轿车(E90) 318 iN43 B20 A   19951054Saloon 2007-2011
3系四门轿车(E90) 320 iN46 B20 A   19951104Saloon 2005-2007
3系四门轿车(E90) 320 iN43 B20 A   19951154Saloon 2007-2011
3系四门轿车(E90) 320 iN43 B20 A   19951254Saloon 2007-2011
宝马 3系掀背/两厢车(E46) 2001/06-2005/02
3系掀背/两厢车(E46) 316 tiN42 B18   1796854Hatchback 2001-2005
3系掀背/两厢车(E46) 316 tiN45 B16 A   1596854Hatchback 2002-2005
3系掀背/两厢车(E46) 318 tiN42 B20   19951054Hatchback 2001-2005
宝马 3系敞蓬车(E46) 2000/04-2007/12
3系敞蓬车(E46) 318 CiN42 B20   19951054Convertible 2001-2007
3系敞蓬车(E46) 318 CiN46 B20 B   19951104Convertible 2005-2007
宝马 3系敞蓬车(E93) 2006/08-
3系敞蓬车(E93) 318 iN43 B20 A   19951054Convertible 2010-
3系敞蓬车(E93) 320 iN43 B20 A   19951204Convertible 2007-
3系敞蓬车(E93) 320 iN43 B20 A   19951254Convertible 2007-
3系敞蓬车(E93) 320 iN43 B20 A  N46 B20 B   19951154Convertible 2007-
3系敞蓬车(E93) 320 iN46N B20 B   19951104Convertible 2007-2007
宝马 3系双门跑车(E46) 1999/04-2006/07
3系双门跑车(E46) 316 CiN45 B16 A   1596854Coupe 2002-2006
3系双门跑车(E46) 318 CiN42 B20   19951054Coupe 2001-2006
3系双门跑车(E46) 318 CiN46 B20 A   19951104Coupe 2005-2006
宝马 3系双门跑车(E92) 2006/06-
3系双门跑车(E92) 316 iN43 B16 A   1599904Coupe 2007-
3系双门跑车(E92) 318 iN43 B20 A   19951054Coupe 2010-
3系双门跑车(E92) 320 iN46N B20 B   19951104Coupe 2006-2007
3系双门跑车(E92) 320 iN43 B20 A   19951204Coupe 2007-
3系双门跑车(E92) 320 iN43 B20 A   19951254Coupe 2007-
3系双门跑车(E92) 320 iN43 B20 A  N46 B20 B   19951154Coupe 2007-
宝马 3系旅行车(E46) 1999/10-2005/02
3系旅行车(E46) 316 iN42 B18   1796854Estate 2002-2005
3系旅行车(E46) 316 iN45 B16 A   1596854Estate 2002-2005
3系旅行车(E46) 318 iN42 B20   19951054Estate 2001-2005
宝马 3系旅行车(E91) 2005/09-2012/06
3系旅行车(E91) 316 iN43 B16 A   1599904Estate 2008-2012
3系旅行车(E91) 318 iN46 B20 B   1995954Estate 2006-2012
3系旅行车(E91) 318 iN43 B20 A   19951054Estate 2007-2012
3系旅行车(E91) 318 iN46 B20 B  N43 B20 A   19951004Estate 2007-2012
3系旅行车(E91) 320 iN46 B20 A   19951104Estate 2005-2012
3系旅行车(E91) 320 iN43 B20 A   19951254Estate 2007-2012
宝马 5系四门轿车(E60) 2003/07-2010/03
5系四门轿车(E60) 520 iN46 B20 B   19951154Saloon 2006-2009
5系四门轿车(E60) 520 iN43 B20 A   19951204Saloon 2006-2010
5系四门轿车(E60) 520 iN43 B20 A   19951254Saloon 2007-2010
宝马 5系旅行车(E61) 2004/06-
5系旅行车(E61) 520 iN43 B20 A   19951204Estate 2007-2010
5系旅行车(E61) 520iM54 226 S1   19951254Estate 2007-
宝马 X1 Estate (E84) 2009/03-
X1 Estate (E84) sDrive 18 iN46 B20 B   19951004Estate 2009-
X1 Estate (E84) sDrive 18 iN46 B20 B   19951104Estate 2010-
宝马 X3越野车(E83) 2004/01-
X3越野车(E83) 2.0 iN46 B20 A   19951104Closed Off-Road Vehicle 2005-
X3越野车(E83) xDrive 20 iN46 B20 B   19951104Closed Off-Road Vehicle 2008-
宝马 Z4敞篷车(E85) 2003/02-
Z4敞篷车(E85) 2.0 iN46 B20 A   19951104Convertible 2005-

适用发动机

 • 宝马 M54 226 S1
 • 宝马 N42 B18
 • 宝马 N42 B20
 • 宝马 N42 B20 A
 • 宝马 N42 B20 B
 • 宝马 N43 B16 A
 • 宝马 N43 B20 A
 • 宝马 N45 B16 A
 • 宝马 N45 B16 TU2
 • 宝马 N46 B20 A
 • 宝马 N46 B20 B
 • 宝马 N46 B20 BD
 • 宝马 N46 B20 C
 • 宝马 N46 B20 CC
 • 宝马 N46 B20 CD
 • 宝马 N46N B20 B

参考号

厂商 号码 号码
AJUSA 009636** 009636**
ELRING 457.4** 4574**
厂商 号码 号码
OE 11 53 7 505 8** 115375058**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注名称尺寸范围单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347